روش های پرداخت در فونوتل چگونه است؟

پرداخت از طریق حواله یا کارت به کارت

در این روش لازم است مبلغ سفارش را به حساب اعلام شده واریز کرده و فیش آنرا از طریق چت سایت ارسال کنید.

 

شرایط مرجوع کردن وجه

حساب بانکی باید به نام صاحب پروفایل ثبت شده باشد.

افراد زیر سن قانونی که فاقد عابر بانک شخصی هستند می توانند شماره کارت والدین خود اولویت با پدر را وارد کنند.

در صورتی که خرید از کارت دیگری انجام شود مبلغ مورد نظر به حساب کارت مبدا باز گردانده می شود.